CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Quy tắc đặt tên version của ClassFunc
Lê Thành
20 Th01 2023 11:51

1 app hoặc 1 thư viện được viết ra phải có version khi release lên chợ. Sau đây là quy tắc của ClassFunc ở thời điểm hiện tại:

Đối với thư viện:

(ví dụ: release-cmd), quy tắc được đặt như sau:

 • Tên phiên bản: `v[major].[minor].[patch]` , ví dụ `v2.3.6`
 • Trong đó:
  • `[major]`: update có break-change, chức năng warning deprecated có thể ko dùng được nữa.
  • `[minor]`: có update hoặc thêm mới chức năng, hoặc warning deprecated chức năng.
  • `[patch]`: fix bugs, vẫn tiếp tục dùng thư viện không ảnh hưởng gì.
 • Khi `[major]`+1 thì `[minor]``[patch]` về 0, ví dụ `v3.2.1` -> `v4.0.0`
 • Khi `[minor]`+1 thì `[patch]` về 0, ví dụ `v2.3.4` -> `v2.4.0`

Đối với app release lên chợ:

Vì sự cải tiến liên tục và không cần quá quy tắc hoá phần nào có deprecated nên quy tắc như sau:

 • Tên phiên bản: `v[major].[minor].[patch]` , ví dụ `v3.4.8`
 • Trong đó:
  • `[major].[minor]` dùng chung cho cả 2 nền tảng ios, android và nâng theo quy tắc `[minor]+1 và [minor]≤9` ,`[minor]>9` sẽ +1 `[major]`, ví dụ `2.8, 2.9, 3.0`
  • `[patch]`: +1 mỗi lần release cho từng nền tảng, ví dụ khi release chỉ riêng phần fix bugs cho nền tảng android thì: ios là `v2.8.1`, android là `v2.8.2`
 • Khi `[major]`+1 thì `[minor]``[patch]` về 0, ví dụ `3.2.1` -> `4.0.0`
 • Khi `[minor]`+1 thì `[patch]` về 0, ví dụ `v2.3.4` -> `v2.4.0`

Cảm ơn các bạn đã thực hiện.