CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Quy tắc đặt tên version của ClassFunc
Lê Thành
20 Th01 2023 11:51

1 app hoặc 1 thư viện được viết ra phải có version khi release lên chợ. Sau đây là quy tắc của ClassFunc ở thời điểm hiện tại:

Đối với thư viện:

(ví dụ: release-cmd), quy tắc được đặt như sau:

 • Tên phiên bản: v[major].[minor].[patch] , ví dụ v2.3.6
 • Trong đó:
  • [major]: update có break-change, chức năng warning deprecated có thể ko dùng được nữa.
  • [minor]: có update hoặc thêm mới chức năng, hoặc warning deprecated chức năng.
  • [patch]: fix bugs, vẫn tiếp tục dùng thư viện không ảnh hưởng gì.
 • Khi [major]+1 thì [minor][patch] về 0, ví dụ v3.2.1 -> v4.0.0
 • Khi [minor]+1 thì [patch] về 0, ví dụ v2.3.4 -> v2.4.0

Đối với app release lên chợ:

Vì sự cải tiến liên tục và không cần quá quy tắc hoá phần nào có deprecated nên quy tắc như sau:

 • Tên phiên bản: v[major].[minor].[patch] , ví dụ v3.4.8
 • Trong đó:
  • [major].[minor] dùng chung cho cả 2 nền tảng ios, android và nâng theo quy tắc [minor]+1 và [minor]≤9 ,[minor]>9 sẽ +1 [major], ví dụ 2.8, 2.9, 3.0
  • [patch]: +1 mỗi lần release cho từng nền tảng, ví dụ khi release chỉ riêng phần fix bugs cho nền tảng android thì: ios là v2.8.1, android là v2.8.2
 • Khi [major]+1 thì [minor][patch] về 0, ví dụ 3.2.1 -> 4.0.0
 • Khi [minor]+1 thì [patch] về 0, ví dụ v2.3.4 -> v2.4.0

Cảm ơn các bạn đã thực hiện.