CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Quản lý công việc hiệu quả với Github.tube
Lê Thành
2 Th03 2023 10:58

Ảnh màn hình 2023-03-02 lúc 16.15.34.png

Chào các bạn,

GitHub.tube là một công cụ quản lý Issue và PullRequest đa kênh hiệu quả. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về GitHubTube và hi vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công việc của các bạn.

Khi nào và những ai cần đến GitHub.tube:

 • Khi Dev cần biết mình và team mình đang commit Issue, PR nào và tiến độ ra sao.
 • Khi Quản lý cần biết team mình đang làm những gì và tiến độ thế nào.
 • Khi Dev muốn theo dõi sự phát triển của các tài khoản github mình yêu thích (ví dụ GoogleCloudPlatform, gofiber)

Cùng bắt đầu nhé.

1: Login

Truy cập trang https://github.tube/login và login bằng tk Google hoặc Github

2: Tạo Connection:

 • Bấm [Create Connection] , popup hiện lên
 • Điền tên tài khoản vào mục Login, token vào GitHub Personal Token (cách lấy token)

Ví dụ dưới là tạo 1 connection tới tài khoản kataras

Ảnh màn hình 2023-03-02 lúc 17.14.14.png

Ảnh màn hình 2023-03-02 lúc 17.18.44.png

Ảnh màn hình 2023-03-02 lúc 17.21.27.png

3: Thao tác với connection:

Sau khi tạo xong, connection sẽ được list tại màn hình chính

Ảnh màn hình 2023-03-02 lúc 17.27.04.png

3.1 Màn hình Activities:

 • Là màn hình thông tin của các commit mới nhất của các dự án được update gần nhất.
 • Chúng ta có thể lựa chọn Khoảng thời gian với From:To:,
 • Xem dự án nào bằng danh sách sổ xuống
 • Lựa chọn xem PR hoặc Issue nào đang mở hoặc đã đóng.
 • Click vào link của các issue, PR đó để biết được tiến độ thế nào.

Ảnh màn hình 2023-03-02 lúc 17.33.46.png

3.2 Màn hình Assignee:

 • Truy cập tình trạng Issue, PR của từng thành viên, từng dự án.
 • ❶ Lựa chọn tài khoản cần xem
 • ❷ Tên github của thành viên cần xem

Ảnh màn hình 2023-03-02 lúc 17.39.54.png

3.3 Màn hình Manage:

 • Giúp quản lý hoặc cá nhân xem toàn bộ tiến độ của thành viên trong nhóm.

Ảnh màn hình 2023-03-02 lúc 17.52.01.png

Chúc bạn quản lý hiệu quả và có nhiều niềm vui trong công việc :>