CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
OAuth App verification request những điều cần chú ý
A Phi
5 Th09 2020 10:19
khi bạn thêm 1 scope mới vào ứng dụng mà google yêu cầu cần phải xác thực.( ví dụ : https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets)
 1. cập nhật trang chủ:

  • trang chủ của bạn phải có hướng dẫn người dùng đến trang có Privacy Policy hoặc có link đến trang Privacy Policy ( ví dụ : https://classfunc.com/privacy-policy.html)    - google yêu cầu nhất quán thương hiệu vì vậy mục Application name và Application logo phải được thể hiện trên trang chủ.    sau khi cập nhật các thông tin đầy đủ click submit và nhập đầy đủ những mô tả app của bạn sẽ sử dụng dữ liệu của scope đó như thế nào bằng tiếng anh.
 2. sau khi những thông tin trên được  google xác nhận, bước tiếp theo là test account bạn cần làm 1 video gửi cho google mô tả chính xác việc bạn sử dụng dữ liệu đó. cần chú ý:

  • sub các bước bằng tiếng anh
  • màn hình đăng nhập hiện thị lên là bằng tiếng anh

  Sign in - Google Accounts.png

  • người dùng phải nhìn thấy được clientId app của bạn trên màn hình này. ví dụ bôi đen clientId của app 

   Sign in - Google Accounts.png

  • cho thấy các loại bỏ quyền đã được cho phép. có thể xoá trực tiếp từ : https://myaccount.google.com/permissions