CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Lời cảm ơn OB Đông Du Miền Bắc.
Business
Lê Thành
24 Th01 2021 13:04

Cảm ơn OB Đông Du với những người anh em đã thân quen và chưa từng gặp. Hi vọng năm 2021 chúng ta đến với nhau gần hơn, mang lại nhiều giá trị và trải nghiệm cùng nhau xuất sắc hơn nữa nữa.

ClassFunc đang không ngừng tuyển dụng những người cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm và cùng trải nghiệm. Tạo ra những sản phẩm mang lại lợi lạc cho bạn và xã hội.

Mọi liên hệ xin inbox Facebook hoặc email `thanh@classfunc.com` (Thành 0966510002)

Vì lợi lạc của bạn và xã hội.

classfunc.jpg

IMG_7391.jpg

IMG_7401.JPG

IMG_7400.JPG

1.png

2.png