CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Hướng dẫn register và login Email & Password
Thanh Nguyễn
6 Th10 2020 03:59

Như ở đây mình có chia sẽ cách login firebase với Google. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn login với Email & Password.

Mình sẽ bỏ qua bước cài đặt firebase nhé (bạn nào chưa biết có thể xem lại bài trước tại đây

Phần code

Trước khi để login thì chúng ta cần phải có tài khoản đúng không nào. Bây giờ ta tạo giao diện để người dùng đăng ký tài khoản.

alt

Tiếp theo ta viết hàm đăng kí tài khoản thôi.! ở đây hàm của mình viết sẽ là onRegister. Mình sẽ dùng createUserWithEmailAndPassword bạn có thể xem ở đây

`const onRegister = async () => {
  try {
   await firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password);

   alert(`Chúc mừng bạn đăng ký thành công với Email:${email}`);

  } catch (e) {
   console.log(e);
  }
 };`

Sau khi add sự kiện cho button đây là kết quả khi ta đăng ký thành công

alt

Bây giờ quay lại firebase console Trong Authentication ở tab Users bạn đã nhìn thấy tài khoản mà bạn vừa đăng ký.

alt

như vậy là bạn đã đăng ký thành công rồi bây giờ ta tiếp tục với đăng nhập nhé.!.

Tương tự đăng ký , phần đăng nhập bạn cũng tạo giao diện người dùng .

alt

để đăng nhập ta dùng signInWithEmailAndPassword thảo khảo thêm tại đây

`const onLogin = () => {
  firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password)
   .then(results => {
    console.log(results);

   })
   .catch(function(error) {
    console.log(error);
   });
 };
`

và đây là kết quả khi ta đăng nhập thành công.

alt

Link tham khảo thêm tại đây: https://firebase.google.com/docs/auth/web/password-auth?authuser=0