CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Hướng dẫn lấy Client ID và Client secret từ Google
Thanh Nguyễn
26 Th09 2020 04:24

Để lấy Client IDClient Secret từ Google

Đầu tiên bạn truy cập vào đường dẫn sau:https://console.developers.google.com

(** Nếu chưa có project nào bạn hãy tạo mới project bằng cách chọn vào NEW PROJECT nhé)

Tiếp theo trong dashboard bạn nhìn thấy Credentials hãy nhấn vào nó.

alt

Bây giờ trong Credentials nhấn vào * + CREATE CREDENTIALS* và chọn OAuth client ID như hình.

alt

Lưu ý: bạn sẽ nhận được cảnh báo nếu chưa cấu hình ‘Consent’ , tiếp tục nhấn Configure consent screen và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu & nhấn nút Save để quay về màn hình Credentia

alt

Bước tiếp theo bạn hãy chọn Web application

alt

Bây giờ hãy điền thông tin và nhấn CREATE nhé

alt

Sau khi nhấn tạo xong, lúc này bạn sẽ nhận được Client IDClient Secret như này

alt

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM: https://developers.google.com/adwords/api/docs/guides/authentication