CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Hướng dẫn đầy đủ từ việc deploy firebase hosting một dự án mới bằng hình ảnh
Thanh Nguyễn
15 Th08 2020 08:06

Author: Thanh Nguyễn

Trong bài viết này mình sẻ hướng dẫn các bạn "newber" về việc

Deploy firebase Hosting một dự án mới.

(hướng dẫn này đối với người chưa biết gì về firebase Hosting nhé..! )

Hãy bắt đầu thôi nhỉ .~~

Deploy firebase Hosting một dự án mới.

Đầu tiên để thiết lập Firebase Hosting bạn phải tạo một project trên firebase, bạn có thể tham khảo ở đây có hướng dẫn bạn thêm mới một project lên Firebase nhé..!

Rồi chúng ta tiếp tục nào

Bước 1:Cài đặt Firebase CLI

`npm install -g firebase-tools`

Bước 2:Trong project của bạn hãy chạy lệnh sau để kết nối dự án cục bộ với dự án Firebase

`firebase init`

 • Nhấn Y và `enter` nhé.

alt

 • Chọn `Hosting: Configure and deploy Firebase Hosting sites` bằng nút `space` sau đó nhấn `enter`

alt

 • Tiếp theo lựa chọn project firebase của bạn

alt

- chọn project của bạn tiếp theo hãy nhấn `enter`

alt

 • Tiếp theo hãy nhấn `enter`

alt

 • Chọn N và nhấn `enter`

  alt

 • Tiếp nhé chọn N và nhấn `enter`

  alt

Ta sẻ có 2 file được tạo tự động `.firebaserc``firebase.json`

alt

Sau khi hoàn thành các bước trên ta sẻ có 2 file `.firebaserc``firebase.json`

alt

Lúc này `firebase.json` của chúng ta sẻ trông như thế này.bạn có thể tham khảo thêm tại đây

alt

còn đây là `firebase.json` của mình:

alt

 • Tiếp theo chạy `yarn build` lúc này ta sẻ có file `build`như thế này

alt

 • Cuối cùng ta deploy hosting chứ nhỉ hãy chạy lệnh `firebase deploy --only hosting` và đây là kết quả

alt

Chúc mừng bạn, vậy là bạn đã deploy hosting thành công rồi bây giờ ta kiểm tra nhé .!

Truy cập vào `firebase console` hoặc bạn có thể click vào Project Console như trong hình

Và đây là kết quả của chúng ta

alt

vùng khoanh tròn là link mặc định khi chúng ta deploy hosting hãy click vào và xem thành quả nhé

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn deploy firebase Hosting bằng hình ảnh rồi nhỉ tiếp theo là phần Tạo cloudbuild lên google cloud platform các bạn xem tại đây.

Các bạn có thể xem thêm hướng dẫn ở đây

Hướng dẫn hosting : https://dev.classfunc.com/2020/07/23/deploy-firebase-hosting-cho-du-an-moi/

Tài liệu tham khảo : https://firebase.google.com/docs/hosting/quickstart