CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Hướng dẫn Cloud build bằng hình ảnh
Thanh Nguyễn
15 Th08 2020 08:05

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn `deploy firebase Hosting` bây giờ mình sẻ hướng dẫn các bạn đưa code của mình lên google cloud

** Note: Google Cloud Platform : mình gọi tắt là `gcp` nhé.

Để đưa code lên ta cần một nới chứa vì thế ta sẻ tạo một Repositories

Trong gcp bạn thêm một `Repositories` hiểu đơn giản là `kho` chứa code của mình

alt

*Nếu chưa có project bạn hãy nhấn vào `Create project` ở bài này mình chỉ hướng dẫn bạn đưa code lên,bạn có thể tham khảo thêm ở đây *

Sau khi tạo xong, lúc này repository của chúng ta trông như thế này:

alt

Hãy clone về và mở nó lên sau đó các bạn tạo một file `cloudbuild.yaml` và thêm đoạn code sau

`steps:
 - name: 'node:12'
  entrypoint: yarn
  args:
   - install
 - name: 'node:12'
  entrypoint: yarn
  args:
   - run
   - build
 - name: 'gcr.io/classfunc-com/firebase'
  args:
   - deploy
   - --only
   - hosting
   - --token
   - ${_FIREBASE_TOKEN}
  `

alt

Bây giờ hãy push code của mình lên :

alt

Rồi ta quay lại Repositories f5 và xem kết quả.

alt

Vậy là kho `Repositories` của mình đã có code mình vừa push lên rồi đó

 • Tiếp theo ta truy cập `Cloud console` tìm đến Cloud Build nhé

alt

Tạo Triggers : Các bạn setup giống mình nhé.!

alt

Bạn nhìn thấy `_FIREBASE_TOKEN` chứ phần Value mình đang để trống, bây giờ chúng ta sẽ lấy token nhé

các bạn quay lại project của mình chạy lệnh `firebase login:ci` và đây là `token` của mình

alt

các bạn coppy và dán nó vào phần `Value` để trống ở trên sau đó `CREATE`

Bây giờ quay lại project các bạn hãy push code của mình một lần nữa và xem `Cloud Build` làm việc nhé

Trong `History` các bạn để ý `code` của mình đang được push nè..~

alt

Khi chạy xong và có dấu tích xanh như thế này là bạn đã thành công rồi...!

alt

Bài hướng dẫn của mình đã xong rồi, còn sơ sài lắm các bạn có thể tham khảo thêm ở đây nhé:

Tài liệu tham khảo: https://cloud.google.com/cloud-build/docs/quickstart-build

Tài liệu tham khảo: https://cloud.google.com/cloud-build/docs/quickstart-deploy