CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Gửi email từ Firebase với Trigger Email Extension
21 Th09 2020 10:22

Thiết lập Trigger Email Extension

 1. Trong bảng điều khiển Firebase của bạn hãy nhấp vào

alt

 1. Chọn Trigger Email

alt

Bây giờ hãy làm theo hướng dẫn nhé và đây là phần thiết lập của mình

alt

 1. Sau khi thiết lập trigger Email bạn hãy quay lại bảng điều khiển Firebase của mình hãy tạo collection "mail" và "mailTemplates"

 2. Trong collection "mailTemplates" hãy tạo document với mẫu :

`{
 subject: ‘Chào mừng bạn’,
 html: ‘<div class=”body”> Welcome{username}} to my app</div>’
}`

trông như thế này

alt

Bây giờ hãy gửi Email đầu tiên của bạn nhé.

`db.collection("mail")
 .doc("id")
 .set({
   to:'thanhnguyen123@classfunc.coml', //email người nhận
   template:{
    name: 'sendMail'  //tên document bạn vừa tạo
    data:{   //data gửi đi
      userName:'Thanh Nguyen'

        }
      }
   } 
)`

Hãy kiểm tra mail của bạn và xem kết quả nhé !!

alt

Tham khảo thêm tại đây :https://firebase.google.com/products/extensions/firestore-send-email