CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Giải quyết triệt để Sign in with Apple với Expo và backend Firebase
Lê Thành
11 Th04 2021 11:30

Khi code app cho iOS và có chức năng đăng nhập, Apple bắt chúng ta phải có 'Sign in with Apple'. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn làm đăng nhập với Apple với Expo (https://expo.io) và làm sao để liên kết với Firebase backend, cũng là để memo lại kiến thức dùng cho lần sau.

Videos:

apple-expo.png

Khi chúng ta chạy app lúc Dev ở Expo sẽ khác với app khi chạy standalone (app độc lập). Trước tiên ta xử lý với app khi chạy ở Expo.

1. Apple Login với Expo

Trong ví dụ của Expo chỉ có Login với Apple chứ chưa có liên kết user đăng nhập với Firebase nên ta có đoạn code sau

2. Apple Login với Standalone App

B1. Cài đặt tại Apple Developer Console Expo hướng dẫn tại đây

B2. Cài đặt tại Firebase

  1. Vào Firebase Console
  2. Đến Project settings
  3. Ở tab General , kéo xuống mục Your apps, click button Add app và thêm iOS app với Bundle ID cho standalone app, ví dụ com.classfunc.rlkntt, save
  4. Download GoogleService-Info.plist về, save vào Project Root, ở app.json thêm vào ios.googleServicesFile giá trị ./GoogleService-Info.plist.

Ảnh chụp Màn hình 2021-04-11 lúc 17.55.37.png
5. Tham khảo đoạn code khi Apple Login với Expo

Vậy là xong rồi, chúng ta đã có thể login bằng tk Apple trên iOS rồi.