CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Chia sẻ cách lấy SSH key và add vào dự án
Thanh Nguyen
4 Th03 2021 08:04

Trước khi mình hướng dẫn các bạn lấy SSH KEY thì mình cần phải biết nó là gì và hoạt động như thế nào nhỉ .!

SSH KEY LÀ GÌ ?

SSH Keys là một phương thức xác thực đăng nhập với máy chủ thông qua truy cập SSH bằng việc đối chiếu giữa một cặp keys, bao gồm một khóa riêng tư (private key) và khóa công khai (public key) tương ứng. SSH Keys sử dụng giao thức xác thực hỏi và trả lời trong đó một bên trình bày một câu hỏi và một bên khác phải cung cấp một câu trả lời hợp lệ để được chứng thực.

HOẠT ĐỘNG CỦA SSH KEY

SSH Key bạn cứ hiểu đơn giản là một phương thức chứng thực người dùng truy cập bằng cách đối chiếu giữa một key cá nhân (Private Key) và key công khai(Public Key).

Một cách đơn giản ta có thể so sánh Private Key như là chìa khóa còn Public Key là ổ khóa.

Rồi bây giờ mình sẻ lấy SSH Key và thêm vào dự án nhé.!

  1. Lấy SSH Key. Đầu tiên các bạn mở Command lên và chạy lệnh
ssh-keygen

Trông như thế này.

Capture1.PNG

Các bạn để ý xem nó được lưu vào đâu nhé, thường thì nó sẻ lưu vào ổ c:// Giống như thế này (C:Users\ThanhNguyen/.ssh/id_sra)

Bây giờ truy cập theo đường dẫn đó ta đã có SSH Key

Capture2.PNG

2.Add SSH Key. (ở đây mình dùng *gcp: Google Cloud Platform )

  • Đầu tiên các bạn đăng nhập vào gcp, trong bảng điều khiển của gcp các bạn chọn Source Repositories

Capture4.PNG

Tiếp theo chọn Manage SSH Keys

Capture5.PNG

Bây giờ thì thêm SSH Key của m vào thôi.~ nhớ nhấn Register nhé

Capture6.PNG

Capture7.PNG

Như vậy là m đã thêm SSHKey thành công rồi

Link tham khảo thêm tại đây nhé : https://www.ssh.com/ssh/keygen/